ท่องทุกวันก่อนนอน วันละ 5 นาที วาสนาดี มีเงินทองใช้

0
71

สำหรับในวันนี้เราได้มีบทบูชาท้าวเวสสุวรรณ พระคาถาของ สมเด็จพระพุธกัสสป ได้เผยโดยหลวงพ่อฤาษีลงดำ แห่งวัดท่าซุง โดยหลวงพ่อท่านบอกว่าคาถาบทนี้ เป็นหนึ่งในคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ท้าวเวสสุวรรณท่านให้มาและบอกกล่าวว่าให้สวดมนต์ไหว้พระตั้งจิตตั้งใจในทุกคืนก่อนนอน ให้พระองค์ระลึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีพระพุทธกัสสปทรงเป็นประธาน เพราะท่านได้เป็นเจ้าของบทคาถานี้

“พุท ธัง มัดจิต ธัม มัง มัดใจ ศัตรูทั้งหลาย วินา ศสัน ติ” “พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ โรคทั้งหลาย วินา ศสัน”

สำหรับบทใน 2 บรรทัดแรกเป็นการกล่าว คาถาเพื่อเป็นการปกป้องและเพื่อเป็นการรักษาตนเอง

บทหนึ่ งของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน

“ฆะเตสิ ฆะเตสิ กิงกะระณัง ฆะเตสิ อะหังปิตัง ชานามิ ชานามิ”

สามารถสวดคาถาทั้งสองไปพร้อมๆกันได้เลย ท่านบอกว่าสวดแล้วศัตรูรอบข้างจะแพ้ภัยไปเอง อุปสรรคต่างๆที่ล้วนจะเข้ามาก็สามารถจะก้าวผ่านไปได้อย่างราบรื่น ไม่มีอุปสรรคและไม่มีปัญหาใดๆ

บทกรวดน้ำแบบสั้น

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ เถิดฯ

ข้าพเจ้ากล่าวชื่อนามสกุล…ขออุทิศบุญกุศลจากการ เจริญภาวนานี้ ให้แก่เจ้า กรรมนายเวรของข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ชาติใด ก็ตามภพใด ก็ตาม โดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี โปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วย

ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนี้ จงส่งผลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าเทอญ สาธุ

เมื่อหลังจากที่เราได้กล่าวพูดคำสวดเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ให้เราเตรียมการกรวดน้ำที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ มีสติมีสมาธิจิตใจไม่วอกแวก ทำทุกวันจะช่วยให้ตัวท่านนั้นเกิดความสุขกายมีความสบายใจ จะมีคนคอยปกปักคุ้มครองสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของท่าน ให้มีวาสนามีเงินทองใช้ การงาน การเงินราบรื่น มีชีวิตที่เจริญยิ่งขึ้นไปในวันข้างหน้า

ขอบคุณข้อมูลจาก deejunglife

Facebook Comments
Loading...