Home ข่าวเด่น หลวงพี่งานเข้า สำนักพุทธฯ ชี้ เป็นพระต้องสำรวม

หลวงพี่งานเข้า สำนักพุทธฯ ชี้ เป็นพระต้องสำรวม

0
6

จากปรากฏการณ์ พส. (พระสงฆ์) พระมหาไพรวัลย์ และ พระมหาสมปอง ไลฟ์เฟซบุ๊ก สนทนาธรรม โดยมีญาติโยมเข้ามารับฟังรับชมเป็นหลักหลายแสนคน ซึ่งการไลฟ์ในลักษณะนี้มีผู้ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

ล่าสุดวันนี้ (5 ก.ย.64) นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และโฆษก พศ. เปิดเผยถึงกรณี พระมหาไพรวัลย์และพระมหาสมปอง ไลฟ์สนทนาแบบสอดแทรกมุกตลกเฮฮานั้น

สำนักพุทธฯ มองว่าเป็นการเหมาะสมหรือไม่นั้น เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ หรือเจ้าอาวาส ที่เป็นผู้บังคับบัญชาขั้นต้นของพระทั้ง 2 รูป

ทั้งนี้ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 บัญญัติไว้ชัดเจนในมาตรา 38 ว่า เจ้าอาวาสมีหน้าที่อบรมบ่มนิสัยบรรพชิตและคฤหัสถ์ ให้ตั้งอยู่บนความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และหากบรรพชิตและคฤหัสถ์ไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสสามารถขับไปเสี ยจากวัดได้

ถึงแม้ว่าปรากฎการณ์ครั้งนี้หลายคนจะเห็นว่าการแสดงธรรมเช่นนี้เป็นวิธีการใหม่ รูปแบบใหม่ เป็นนวัตกรรมหนึ่งในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาออกสู่สังคม

ตนมองว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาถือเป็นเรื่องดีอยู่แล้ว เพราะสังคมเราต้องการให้พระนำหลักธรรมคำสอนสู่สังคม เพื่อให้ทุกคนมีหลักธรรมประจำใจในการดำรงชีวิต ไม่ให้เกิดความผิดพลาดและสร้างความเดือนร้อนต่อสังคม

แต่สิ่งสำคัญในความเป็นพระภิกษุสงฆ์คือ ความสำรวมในความเป็นสงฆ์ ซึ่งตนเชื่อว่าประชาชนสามารถพิจารณาได้เองว่าพระทั้ง 2 รูป ที่เผยแผ่พุทธศาสนาผ่านไลฟ์นั้น มีความเหมาะสมหรือไม่

ตนไม่สามารถวิเคราะห์แทนประชาชนได้ เพราะเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่มีวิจารณญาณว่าการแสดงลักษณะนี้อยู่ในความสำรวมของพระสงฆ์หรือไม่ อย่างไร

อย่างไรก็ตาม สำนักพุทธฯ ชี้ เป็นพระต้องสำรวม ขอประชาชนตัดสินเหมาะสมหรือไม่

ที่มา : siamstreet